GotlandsHem söker bygglov för 16 nya bostäder i Hemse

GotlandsHem söker nu bygglov för 16 nya bostäder i det befintliga bostadsområdet Nötskrikan 1 på Silvergatan 6A – 6K och 8A – 8K.

Nötskrikan 1 består idag av 20 bostäder i två hus, under 2022 har en projektgrupp utrett områdets underhållsbehov samt vilka möjligheter det finns för att tillföra ytterligare bostäder på platsen.

– Det är ett bra komplement till våra större byggprojekt att kunna tillföra ett mindre antal bostäder i befintliga bostadsområden i samband med underhåll. Vi haft bra dialog med våra egna hyresgäster och andra på orten för att ta reda på vilken typ av bostäder som önskas, säger Kristoffer Strehlenert, chef för utveckling och hållbarhet på GotlandsHem.

GotlandsHem planerar att bygga två nya bostadshus med fyra ettor, åtta treor, tre fyror och en femrumslägenhet. Men både bygglovs- och upphandlingsprocessen kan innebära justeringar i planeringen. Förhoppningen i nuläget är att byggstart blir efter sommaren 2023 och att bostäderna är färdiga för inflyttning drygt ett år senare.

Underhållet
Samtidigt som vi bygger nya bostäder kommer vi genomföra vissa renoveringar i området, bland annat ska fasader, tak, loftgångar och balkonger ses över och vissa material ska bytas till underhållsfria alternativ. Vi kommer även bygga en ny undercentral för att optimera värme- och ventilationssystem samt minska energiförbrukningen. För att ytterligare minska områdets miljöpåverkan ska alla lampor bytas till LED-alternativ.

Utomhus kommer lekplatsen få ny utrustning. Utemiljöerna i övrigt fräschas upp med grill, sittplatser, rabatter och eventuellt också odlingslådor.

För frågor kontakta:

Kristoffer Strehlenert, chef för utveckling och hållbarhet på GotlandsHem, på 0498 – 20 39 97 eller kommunikation@gotlandshem.se.

Source link

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här