På PiteEnergi ser vi våra medarbetare som vår mest värdefulla tillgång, och detta gäller även när de går i pension. Vi har därför etablerat en seniorklubb för våra pensionerade medarbetare, vilket ger dem möjligheten att fortsätta vara en del av vår gemenskap.

För oss på PiteEnergi är det viktigt att våra pensionerade medarbetare fortfarande är en del av vår gemenskap, historia och framtid. Deras insikter och erfarenheter har varit avgörande för våra framgångar genom åren och kommer att fortsätta vara en ovärderlig tillgång för oss.

Våra seniorer är inte bara våra tidigare kollegor; de är stolta ambassadörer för vår företagskultur och bärare av vår historia. Genom sin omfattande erfarenhet och sitt engagemang har de varit med och format och berikat PiteEnergi, säger Linda Larsson, HR-chef.

Vi ser fram emot att hålla kontakten med våra pensionerade kollegor genom seniorklubben, som kommer att träffas en gång per år. Det är ett tydligt bevis på vår speciella gemenskap och vårt engagemang för att bevara vår företagskultur och historia.

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: PiteEnergi / Pressmeddelanden (RSS)
———————————————————–

———————————————————–
Klicka här – länk till inlägget.

Källa: Piteå Gratistidning – Näringsliv
———————————————————–