Mats Wikman och Max Havama ingår i den kvintett av lokala entreprenörer som står bakom projektet på Bränslanvägen 12 i Boden.

Husman Hagberg, en av landets ledande fastighetsförmedlare, har nöjet att introducera nya företagslokaler belägna på Bränslanvägen 12 i Boden. Dessa moderna och välplanerade lokaler är redo för omedelbar inflyttning och erbjuder optimala förutsättningar för företag. Den första visningen äger rum den 4 september.

Bakom projektet sår ett gäng lokala entreprenörer; Mats Wikman, Patric Falk, Björn Enberg, Max Havama och Martin Brännvall som förstår behoven hos kunderna här uppe och har utformat lokalerna utifrån det. Till exempel har man valt att dra in fjärrvärme, dimensionerat så att tunga fordon kan köras in och gjort lokalerna högre än många liknande projekt. Detta ambitiösa projekt skiljer sig markant från många andra genom sitt extra gedigna bygge, speciellt utformat för att tåla regionens växlande och krävande klimat.

Lokaler är designade för att passa alla typer av verksamheter, oavsett om det handlar om detaljhandel, kontorslandskap eller produktionsanläggningar.

– Som köpare är lokalen en del av en redan bildad samfällighetsförening där samtliga lokaler ingår. Detta innefattar bland annat kostnaden för VA, fastighetsförsäkring, yttre skötsel, ekonomisk förvaltning av gemensamhetsanläggningen, samt service för oljeavskiljare. Kostnad för samfälligheten är ca 800 kr per månad, förklarar John Nilsson, Husman Hagberg.

Det går att köpa flera portar bredvid varandra där man kan välja bort mellanväggen för att få en större sammanhängande lokal eller en lokal med genomfart.

Husman Hagberg håller den första öppna visningen för intresserade den 4 september.

Källa: Husman Hagberg

———————————————————–
Klicka här – länk till inlägget.

Källa: Boden Gratistidning – Näringsliv
———————————————————–