Luleå Energi och Uniper har avtalat om att ta tillvara restenergier från den anläggning som planerar att etableras inom BothnialinkH2 i anslutning till Luleå Industripark. På så vis skapas synergier som bidrar till Luleås cirkulära fjärrvärmesystem. Därmed tas ett viktigt första steg till att ta emot restenergier i större omfattning från de nya industrierna i Luleå.

BothnialinkH2 är ett samarbete mellan Luleå Energi, Uniper, ABB, ESL shipping och Luleå Port där bland annat fossilfritt fartygsbränsle ska produceras. Tillsammans med Uniper och övriga aktörer skapas förutsättningar för en helt fossilfri värdekedja, från inleverans av material till produktion och utleverans via en fossilfri fartygstransport.

– Vi är mycket glada över att teckna avtal med Uniper som är först ut bland de nya industrierna för att tillsammans ta tillvara på överskottsvärme till fjärrvärmesystemet i Luleå, säger Malin Larsson VD Luleå Energi.

Den gröna omställningen i norr innebär att industri och samhälle lämnar fossila bränslen bakom sig. Omställningen kräver stora mängder el. Och en mer elintensiv industri genererar mer värme. Det behöver vi ta vara på.

– Det här sättet att ta tillvara på restvärme från energiprocesser för att värma upp bland annat bostäder är helt i linje med den cirkulära grundtanken som vi och Luleå Energi månar högt om. Att kunna använda överskott av energi från en process som insats till en annan är ett typexempel på hur man kan driva den gröna omställningen framåt, säger Johan Svenningsson, VD Uniper Sverige.

I Luleå finns en lång erfarenhet av industrisamarbete vad gäller restprodukter till fjärrvärmeproduktionen. Den gröna omställningen av befintlig och ny industri ändrar förutsättningarna för hur fjärrvärme produceras i framtiden. Ett fossilfritt och cirkulärt fjärrvärmesystem bygger på att så mycket restenergier som möjligt återanvänds i nära samverkan med flera aktörer.

– Att nyttja stora mängder el kräver att industri, företag och energibolag tar ett stort ansvar för att optimera energianvändning, tänka cirkulärt och ta hand om restenergier. Avtalet med Uniper är en viktig komponent och ett stort steg mot fortsatt trygg, konkurrenskraftig och helt fossilfri fjärrvärme, säger Malin Larsson, vd Luleå Energi.

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Luleå Energi
———————————————————–

———————————————————–
Klicka här – länk till inlägget.

Källa: Luleå Gratistidning – Näringsliv
———————————————————–