Pajala Gratistidning både som print- och digitalversion.

I spåren av den rådande lågkonjunkturen meddelar Pajala Gratistidning att de gör förändringar i sitt publiceringsschema. Från och med nästa vecka kommer tidningen inte längre att distribueras varje vecka, utan istället en gång i månaden. Denna förändring är tillfällig och kommer som en reaktion på ökade kostnader och det aktuella läget i Sverige och omvärlden.

– Genom att justera vår utgivningsfrekvens kan vi garantera tidningens fortlevnad på lång sikt, säger Peder Gidlund, den ansvarige utgivaren för gratistidningen. Trots den minskade utgivningsfrekvensen framhåller Gidlund att redaktionen är optimistisk och ser ljust på framtiden. Förhoppningen är att kunna återgå till veckoutgivning så fort som möjligt nästa vår.

För att kompensera för den minskade frekvensen på printupplagan och fortsätta betjäna sin läsekrets på bästa sätt, kommer tidningen också att göra en större satsning på sin lokala webbplats – pajala.gratistidning.com. Målet är att stärka den digitala närvaron och erbjuda läsarna aktuellt och relevant innehåll på en regelbunden basis.

– Pajala Gratistidning är just nu i full färd att hitta ”Locals” och uppmanar folk som har tips om föreningar, företag eller privatpersoner vars innehåll förtjänar större spridning höra av sig, uppmanar Peder Gidlund.

Denna nyhet kommer i en tid när många stora tidningshus överger sina printupplagor.

– Det kan inte förnekas att lokala gratistidningar fyller en kritisk lucka när de större aktörerna väljer att avsluta sina pappersutgåvor. Även i det här digitala tidevarvet vill de flesta ha en fysisk tidning att bläddra i, kommenterar Gidlund.

Läsare och annonsörer uppmanas att hålla utkik på tidningens webbplats för ytterligare uppdateringar och nyheter om framtida initiativ.

Källa: Pajala Gratistidning

———————————————————–
Klicka här – länk till inlägget.

Källa: Pajala Gratistidning – Näringsliv
———————————————————–