Kaunis Iron levererar ett lönsamt 2022 med nya rekordnivåer i produktionen.
Det redovisas nu i företagets Årsredovisning
– Vi har unika förutsättningar här i norra Sverige, konstaterar Kaunis Irons styrelseordförande Anders Sundström.

2022 var ett år som präglades av oro. Pandemi, krig och lågkonjunktur. Kaunis Iron lyckades hantera alla utmaningar framgångsrikt och kan nu summera ännu ett lönsamt verksamhetsår i sin Årsredovisning.

Klas Dagertun, vd, Kaunis Iron:

– Vi har klarat av att producera och leverera en produkt av rätt kvalitet och kvantitet till våra kunder. Vi har klarat de ekonomiska utmaningar vi mött och gör ännu ett bra och lönsamt år. Det är viktigt för oss. För bygden vi verkar i. Och, ja, för Sveriges gröna industriella omställning.

Produktionen av järnmalmsprodukter har överträffat 2021 och når nya rekordnivåer. 2,27 miljoner ton mot 2,16 2021.
En annan milstolpe under året var Mark- och miljödomstolens positiva dom till Kaunis Irons ansökan om ett nytt utökat miljötillstånd.

Anders Sundström, styrelseordförande, Kaunis Iron:

– Vi har unika förutsättningar på världsmarknaden här i norra Sverige, det faktum att vi kan erbjuda en produkt med så hög järnhalt ger oss starka konkurrensfördelar i jakten på det fossilfria stålet. Vi kan helt enkelt bli effektivare när vi optimerar vår process och snabbt reducera koldioxidutsläp- pen per producerat ton.

Fakta 2022:

  • Nettoomsättning: 2,7 miljarder kr.
  • Resultat efter finansiella poster: 827 miljoner kr.
  • Nettomarginal: 30,3%.
  • Produktion järnmalmsprodukter: 2,27 miljoner ton.
  • Soliditet: 66,6%.
  • Eget kapital: 1,8 miljarder.

Här kan du läsa Årsredovisningen:

https://www.kaunisiron.se/wp-content/uploads/2023/06/Kaunis_Ars-och-Hallbarhetsredovisning-2022_Low.pdf

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Kaunis Iron
———————————————————–

———————————————————–
Klicka här – länk till inlägget.

Källa: Pajala Gratistidning – Näringsliv
———————————————————–