De allra flesta av medarbetarna på PiteEnergi tog cykeln till jobbet på vår hållbarhetsdag, en inspirationsdag med fokus på miljö och hållbarhet. Föreläsning med vår egen hållbarhetsgrupp (som består av representanter från alla avdelningar), en nästan helt bilfri parkering fylld med cyklar, hållbarhetsloppis och mycket mer.

På PiteEnergi är vi måna om miljön, arbetar med hållbarhet i fokus och vill göra skillnad. Hållbarhetsdagar har vi två gånger per år med syfte att engagera och öka medvetenheten kring hållbarhet. Denna dag fokuseras på hur man kan ta hållbara beslut som inte bara är till nytta för individen, utan även för miljön och samhället i stort. Bland alla aktiviteter så uppmanas medarbetarna att ta sig hållbart till jobbet, cykla, gå eller samåka för att minska koldioxidutsläppen. Hållbarhetsgruppen håller föreläsning om ämnen som energieffektivitet, avfallshantering och ytterligare möjligheter att minska företagets negativa påverkan på miljön.

Hållbarhet är viktigt för oss och en del av vårt lokala engagemang, vi har fokus på att ständigt bli bättre på att förstå vår påverkan. Det handlar om att agera ansvarsfullt och långsiktigt och vi vill bidra till att Piteå är en bra plats att bo, verka och vistas i även i framtiden. Alla avdelningar inom PiteEnergi arbetar mot uppsatta miljömål där samtliga medarbetare är delaktiga. Vi har en viktig roll att spela när det gäller att ta hand om vår planet och genom att arbeta tillsammans för att upprätthålla hållbarhetsprinciper kan vi alla göra en större skillnad.

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: PiteEnergi / Pressmeddelanden (RSS)
———————————————————–

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Piteå Gratistidning – Näringsliv
———————————————————–