Polarbröd har, tillsammans med 23 andra företag och organisationer från Norr- och Västerbotten undertecknat en avsiktsförklaring för en jämställd industri. Initiativtagare är Länsstyrelsen Västerbotten och Länsstyrelsen Norrbotten.

I norra Sverige sker många och stora industrietableringar. För att lyckas med samhällsomvandlingen och skapa tillväxt krävs insatser för jämlikhet och jämställdhet. Mot den bakgrunden har aktörer från Norrbotten och Västerbotten tagit fram en gemensam viljeriktning – en avsiktsförklaring för jämställd industri. Den 25 maj undertecknades avsiktsförklaringen och under dagen startade dessutom ett unikt ledarskapsprogram upp som berör utvalda företag, bland annat Polarbröd.

— För oss på Polarbröd är det viktig att ligga i framkant i arbetet med jämställdhet, även om vi redan gör och har gjort mycket så är det en lång väg kvar, inte minst om man tittar till industrin i stort här i regionen. Jag ser det som självklart att vi ska vara med och bidra i detta viktiga arbete. För mig handlar jämställdhet inte bara om kvinnor och män, utan även mångfald. Det handlar om vår kultur, hur vi är mot varandra och hur inkluderad alla känner sig på arbetsplatsen, oavsett kön, bakgrund, roll eller position i förtaget, säger Daniel Wikström, produktionsdirektör, som deltog under dagen tillsammans med HR-chef Ulrica Lundgren och skrev under avsiktsförklaringen för Polarbröds räkning.

Avsiktsförklaringen innebär att Polarbröd ska:

  • Säkerställa ett ledningsstyrt jämställdhetsarbete.
  • Nyansera bilden av branschen och länen genom att utmana och förändra strukturer och föreställningar som begränsar kvinnor respektive män.
  • Vara en attraktiv arbetsgivare genom ett genusmedvetet arbetsmiljöarbete.

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Polarbröd
———————————————————–

———————————————————–
Klicka här – länk till inlägget.

Källa: Älvsbyn Gratistidning – Näringsliv
———————————————————–