Gratistidningen kan du lita på! LOKAL - HÖG RÄCKVIDD - GER EFFEKT

Lägsta arbetslösheten på 16 år i Boden

Bodens kommun noterar i juni rekordlåg arbetslöshet. Inte en enda månad sedan 2008 har arbetslösheten varit så här låg. Under juni månad rapporterade Bodens...

Fler varsel i Norrbotten än för ett år sedan

Antalet varsel om uppsägning ökade under juni i Norrbottens län. Under de tre senaste månaderna har 226 personer varslats – 203 fler än samma...

Trendbrott i riket – men få konfirmerar sig i Boden

För första gången på 30 år ökar andelen konfirmerade från ett år till ett annat. Ungefär var femte 15-åring i Sverige konfirmerar sig, men...

Fyra av tio nya bilar laddbara i Boden

Under andra kvartalet var fyra av tio nyregistrerade bilar i Bodens kommun rena elbilar eller laddhybrider, en ökning jämfört med kvartalet innan. I...

Beauty Face i Boden AB i konkurs

Den 2 juli inledde Beauty Face i Boden AB, som har sitt säte i Bodens kommun, konkurs. Beauty Face i Boden AB, som grundades år...

Negativt elpris i Boden på söndag

Det blåsiga vädret pressar priserna. Elpriset i elområde 1, som Bodens kommun tillhör, ligger i dag på −5 öre per kWh. Dygnspriset på el är...

Största prisuppgången på villor i Boden på tre år

Villapriserna steg med 16 procent i Bodens kommun under de senaste tre månaderna. Det är den starkaste prisutvecklingen sedan 2020. ...

Allt fler gymnasister straffas för skolk – så många fick indraget CSN-stöd i Boden

Antalet gymnasieelever som får sitt studiebidrag indraget på grund av ogiltig frånvaro fortsätter att öka i Sverige, enligt nya siffror från CSN. Så...

Många försenade tåg vid Boden C under juni

Metod och fotnoterAll uppgifter i artikeln bygger på tågmeddelanden från Trafikverket, av den typ som visas på järnvägsstationernas informationsskärmar. Det kan av olika skäl...

Elpriset halverat jämfört med i fjol i Boden: Läget på elmarknaden i juni

Nästan halva priset jämfört med för ett år sedan, en konsumtionstopp den 10 juni och större import än export under sju timmar. Här är Newsworthys...