Gratistidningen kan du lita på! LOKAL - HÖG RÄCKVIDD - GER EFFEKT

Trendbrott i riket – men få konfirmerar sig i Älvsbyn

För första gången på 30 år ökar andelen konfirmerade från ett år till ett annat. Ungefär var femte 15-åring i Sverige konfirmerar sig, men...

Fyra av tio nya bilar laddbara i Norrbotten

Under andra kvartalet var fyra av tio nyregistrerade bilar i Norrbottens län rena elbilar eller laddhybrider, en ökning jämfört med kvartalet innan. I...

Negativt elpris i Älvsbyn på söndag

Det blåsiga vädret pressar priserna. Elpriset i elområde 1, som Älvsbyns kommun tillhör, ligger i dag på −5 öre per kWh. Dygnspriset på el är...

20 villor såldes i Älvsbyn

Mellan april och juni gjordes sammanlagt 20 affärer med villor i Älvsbyns kommun. Det kan jämföras med 16 vid motsvarande tid i fjol. Det...

En något varmare juni än normalt i Älvsbyn

Juni var varmare än normalt i Älvsbyns kommun. Under 23 av 30 dagar låg dygnsmedeltemperaturen över det historiska snittet. Under juni månad...

Allt fler gymnasister straffas för skolk – men rekordfå i Älvsbyn

Antalet gymnasieelever som får sitt studiebidrag indraget på grund av ogiltig frånvaro fortsätter att öka i Sverige, enligt nya siffror från CSN. Men...

Många försenade tåg vid Älvsbyn under juni

Metod och fotnoterAll uppgifter i artikeln bygger på tågmeddelanden från Trafikverket, av den typ som visas på järnvägsstationernas informationsskärmar. Det kan av olika skäl...

Elpriset halverat jämfört med i fjol i Älvsbyn: Läget på elmarknaden i juni

Nästan halva priset jämfört med för ett år sedan, en konsumtionstopp den 10 juni och större import än export under sju timmar. Här är Newsworthys...

15 konkurser i Norrbotten i juni – här företagen som föll

Under den senaste månaden rapporterades något fler konkurser i Norrbottens län än under motsvarande tid i fjol. Det visar ny statistik från UC. ...

Lista: Här är besöksmålet i Älvsbyn som får toppbetyg

Vilket är det bästa stället att åka till som turist i Älvsbyns kommun? Storforsens naturreservat – om man får tro Google maps användare....