Under midsommarhelgen rapporterades nio
olyckor längs de stora vägarna i Norrbottens län.
Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

Flest olyckor, fyra stycken,
inträffade under midsommardagen. I riket som helhet var däremot torsdagen, dagen före midsommarafton, den mest olycksdrabbade.

Dag Antal olyckor
torsdag 20/6 2
fredag 21/6, midsommarafton 1
lördag 22/6, midsommardagen 4
söndag 23/6 2

Årets midsommartrafik präglades av flera allvarliga olyckor runt om i landet,
men det totala antalet olyckor låg på samma nivå som i fjol. I Norrbotten var olyckorna däremot fler än i fjol. De nio olyckorna under midsommarhelgen kan jämföras med
genomsnittet för motsvarande veckodagar det senaste året: 6,7.

Sammanlagt inträffade alltså nio olyckor längs (och ibland i anslutning till) de stora,
statliga vägarna i Norrbottens län.

Karta över Norrbottens län

Ladda ner i fler format

Av olyckorna klassades två som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, vilket oftast innebär avstängningar i en eller båda riktningar: På E4 genom Kalix kommun söndag den 23 juni och väg 580 genom Luleå kommun torsdag den 20 juni.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
Väg Kommun Tidpunkt Plats
Kallaxvägen (väg 580) Luleå to 20 juni, 14.56 Väg 580 från Bergnäsets Industriomr till Cirkulationsplats Bergnäset båda riktningarna
E4 Kalix sö 23 juni, 4.03 E4 från Trafikplats Lampen till Trafikplats Vånafjärden båda riktningarna

Totalt i landet rapporterades 167 trafikolyckor längs de stora vägarna under midsommarhelgen,
och flest alltså på torsdagen, då midsommartrafiken samsades med den vanliga vardagstrafiken.
Det stämmer också med de senaste årens statistik över trafikolyckor med personskador,
där torsdagen sticker ut som den med flest olyckor nästan varje år.
Däremot har olyckorna varit allvarligare senare under midsommarhelgen;
flest dödsolyckor har skett på midsommardagen.

Näst flest olyckor inträffade på midsommarafton.

Län Olyckor …med stor påverkan …med tunga fordon Dag med flest olyckor
Blekinge 4 1 0 dagen före midsommarafton
Dalarna 10 3 0 dagen före midsommarafton
Gävleborg 2 0 0 dagen före midsommarafton
Halland 4 2 0 midsommarafton
Jämtland 2 0 0 midsommarafton
Jönköping 16 2 0 den 23 juni
Kalmar 10 1 0 midsommarafton
Kronoberg 2 0 0 den 23 juni
Norrbotten 9 2 0 midsommardagen
Örebro 5 2 1 dagen före midsommarafton
Östergötland 7 2 0 den 23 juni
Skåne 22 5 1 midsommarafton
Södermanland 6 1 0 dagen före midsommarafton
Stockholm 22 5 5 dagen före midsommarafton
Uppsala 10 2 0 midsommarafton
Värmland 3 0 0 dagen före midsommarafton
Västerbotten 4 0 0 dagen före midsommarafton
Västernorrland 4 0 0 midsommarafton
Västmanland 5 0 0 den 23 juni
Västra Götaland 20 1 0 dagen före midsommarafton

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Newsworthy (Älvsbyn)
———————————————————–