Luleå tekniska universitet har utsett Karin Bodin, Polarbrödsgruppens koncern-vd, till teknologie hedersdoktor. I motiveringen lyfts bland annat Karin Bodins skickliga och inspirerande ledarskap, samt hennes engagemang i att utveckla den hållbara livsmedelsproduktionen.

– Jag är överraskad och glad över att bli utsedd till hedersdoktor. Det är ett kvitto på det arbete vi gjort i Polarbrödskoncernen med att bygga upp industriell excellens, och en sporre för vägen framåt, säger Karin Bodin, Polarbrödsgruppens koncern-vd.  

Polarbröd, med Karin Bodin i spetsen, har bland annat varit aktiva i forskningsprojektet Resilient och hållbar produktion (”RaSP”) tillsammans med LTU och andra företag. Inom projektet har de arbetat med att utveckla arbetssätt i syfte att säkra en resilient och hållbar produktion.

Karin promoveras vid Luleå tekniska universitets akademiska högtid i november. Hela motiveringen från Luleå tekniska universitet hittar ni här nedan.

Motivering:

Som femte generation i familjeföretaget, med starkt personligt driv för innovation och hållbarhet och med djup förankring i norrbottniskt näringsliv, leder koncern-vd Karin Bodin Polarbröds fortsatta satsning i Älvsbyn, och utvecklar samtidigt livsmedelsproduktion i den norra regionen.

Karin Bodin utmärker sig genom att vara en skicklig företagsledare i en hårt konkurrensutsatt bransch, med produkter i dagligvaruhandeln, samtidigt som hon är en stor inspiratör och duktig kommunikatör och historieberättare. Hon är aktiv inom småföretagsutveckling, ofta mikroföretag inom hållbar livsmedelsproduktion, och stöttar miljörörelse och biologisk mångfald. Det egna företaget har i många år satsat på egen vindkraftsproduktion och energieffektivitet.

I arbetet tillsammans med Luleå tekniska universitet, främst i projektet ”Resilient och hållbar produktion (RaSP)”, har hon mycket generöst delat med sig av kunskap och erfarenheter i samarbete med företagets nyckelkompetenser, och detta mitt i den turbulenta tid som företaget befann sig i efter den förödande branden, med det utsatta marknadsläget och kravet på snabb uppbyggnad av produktionsanläggningen.

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Polarbröd
———————————————————–