Jordens resurser är under stor press och livsmedelssektorn beräknas stå för 20–30 procent av de globala utsläppen*. Det finns ett stort behov av att skynda på omställningen i hur vi odlar, distribuerar och konsumerar mat. Därför presenterar Polarbröd idag Framtidsreceptet, ett nytt hållbarhetsinitiativ som fokuserar på samverkan för att kavla ut en mer hållbar väg framåt.

Polarbröd har tidigare arbetat med Utstickarpriset som instiftades 2012 för att hylla modiga personer som går sin egen väg och gör skillnad i omställningen till en hållbar framtid. I det nya initiativet är syftet att vara en drivkraft för förändring för ett mer hållbart matsystem.

Framtidsreceptet är ett årligt initiativ där Polarbröd bjuder in allmänheten till att hitta lösningar på specifika hållbarhetsutmaningar. Tillsammans med experter ska idéerna vidareutvecklas till konkreta prototyper, tillgängliga för vem som helst att ta vidare tillsammans med personerna bakom.

Vi behöver jobba tillsammans för att hitta lösningar på de hållbarhetsutmaningar som livsmedelssektorn står inför. Med Framtidsreceptet vill vi vara med och skapa konkret förändring. Genom att samarbeta med forskare och globala experter inom innovation och allmänheten vill vi skapa en kraft som kan bidra till förändring och konkreta lösningar, säger Karin Bodin, koncern-vd.

Samverkan mellan innovatörer, akademiker och samhällsengagerade ungdomar

Bakom Polarbröds initiativ står även den globala innovationshubben MTF Labs som samarbetar med tusentals innovatörer, akademiker och forskare. Tillsammans kommer Polarbröd och MTF Labs välja ut vilka idéer som har störst potential att göra matsystemet mer hållbart och därefter skapa prototyper för vidareutveckling.

De problem som världen står inför idag kan inte lösas med samma uppifrån och ner-strategier som orsakade dem. Vi måste få med allas idéer och bidrag. Vi är glada över att samarbeta med Polarbröd för att hitta och hjälpa till att utveckla nya lösningar var de än kan komma ifrån, säger Andrew Dubber, Director för MTF Labs.

Som startskott för projektet och årets utmaning närvarade Polarbröd vid ett evenemang av den ideella föreningen Europeiska Ungdomsparlamentet för att samla in lösningar och idéer från hundratals ungdomar. Nu är sökfasen igång för alla.

Jag tycker det är otroligt viktigt att vi både involverar och engagerar yngre personer i att fortsätta driva omställningen inom matsystemet. Det är nödvändigt att vi som är äldre lyssnar på vad de kommande generationerna tycker, så att vi inte skapar lösningar för oss själva, säger Karin Bodin, koncern-vd.

För att skicka in förslag på lösning på årets hållbarhetsutmaning, samt för att läsa mer om initiativet och processen framåt, vänligen besök denna sida. Årets utmaning är ”En mer hållbar måltid” och handlar om hur vi kan inspirera människor att äta mer varierat, vilket ger lantbrukare incitament att odla fler typer av grödor. Det handlar också om att få människor att slänga mindre mat.

*https://www.slu.se/centrumbild…

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Polarbröd
———————————————————–

polarbrod