Gammelvägen rustas | Älvsbyns kommun

Entreprenör för upprustningen av Gammelvägen är Br. Öhman AB. Foto: Peter Lundberg.

Som många av er kanske redan uppmärksammat så har kommunen och Älvsbyns energi ett pågående ombyggnadsprojektet av gatan längs Gammelvägen.

Nu i höst byts samtliga vatten och avloppsledningar ut till nya. Till våren påbörjas utformningen av den nya gatan där en trottoar kommer sträcka sig hela vägen från reningsverket till gång och cykelvägen vid Prästgårdsgatan. Gatubelysning, asfaltering och markarbete beräknas vara helt klart till hösten 2024.


Senast uppdaterad 2023-11-09

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Älvsbyns kommun
———————————————————–